consent decree

tarafların mutabakatına uygun olarak verilen karar