consent order

  1. karşı tarafın izni olmadan birinin bir şey yapmamasını emreden mahkeme emri