consent to pledge

  1. belli bir malvarlığına sahip olan taraflardan birince imzalanmış ve üçüncü bir şahsa o malvarlığını bir
    ödünç karşılığı teminat olarak rehin edebilme