consider doing something

birşeyi yapma olasılığını değerlendirmek Fiil