considerable amount

büyük meblağ kaybetmek Fiil
büyük bir rakam tutmak Fiil