1. Sıfat iyice düşünülmüş, düşünülüp taşınılmış, iyice incelendikten sonra varılmış (karar, kanaat vb.), kesin,
  nihaî.
  It is my considered opinion that … : Kesin fikrim şudur ki/ … kanaatindeyim.
  in my considered opinion: bence, fikrimce, kanaatimce, iyice düşündükten sonra vardığım kanaate göre.
 2. Sıfat çok sayılan, itibarlı, muteber, değerli, kıymetli, hürmet ve itibara lâyık.
  a very highly considered
  person. He is highly considered as a poet.
her şey göze alındığında
her husus düşünülürse, her ihtimal gözönüne alındığı takdirde, herşeye rağmen.
addedilmek Fiil
üzerinde yeterince düşünülmemiş
tetkik edilecek
yakından bakıldığında
kesin hüküm
esas hakkında karar
kesin hüküm
esas hakkında karar
kesin kanı
mülahaza
mülahazat
umursanmak Fiil
önemsenmek Fiil
bilgin sayılmak istemek Fiil
Hiç aklıma gelmedi.
Bunu hiç düşünmemiştim.
aceleci önlemler İsim