considered

 1. Adjective iyice düşünülmüş, düşünülüp taşınılmış, iyice incelendikten sonra varılmış (karar, kanaat vb.), kesin,
  nihaî.
  It is my considered opinion that … : Kesin fikrim şudur ki/ … kanaatindeyim.
  in my considered opinion: bence, fikrimce, kanaatimce, iyice düşündükten sonra vardığım kanaate göre.
 2. Adjective çok sayılan, itibarlı, muteber, değerli, kıymetli, hürmet ve itibara lâyık.
  a very highly considered
  person. He is highly considered as a poet.
her şey göze alındığında
her husus düşünülürse, her ihtimal gözönüne alındığı takdirde, herşeye rağmen.
addedilmek Verb
üzerinde yeterince düşünülmemiş
tetkik edilecek
yakından bakıldığında
kesin hüküm
esas hakkında karar
kesin hüküm
esas hakkında karar
kesin kanı
mülahaza
mülahazat
umursanmak Verb
önemsenmek Verb
bilgin sayılmak istemek Verb
Hiç aklıma gelmedi.
Bunu hiç düşünmemiştim.
aceleci önlemler Noun