consultation

  1. İsim danışma, istişare, müşavere, fikir/mütalea sorma, konsültasyon.
    in consultation (with): danışarak,
    istişare ederek, fikir ve mütaleasını alarak.
  2. İsim görüşme, müzakere, toplantı.
    The employers held a consultation to decide whether to increase their worker's wages.
vizite ücreti
bedava danışma
konsültasyon yapmak Fiil
danışmak Fiil
konsültasyon
bir doktorla konsültasyon yapmak Fiil
özel seyyar tıbbi muayene
bir iş uyuşmazlığını müşterek danışma yoluyla çözümlemek Fiil
danışmanlık kurulu
istişare kurulu
danışma ücreti
danışmanlık ücreti
sözlüğe bakma
kitaplara bakma
evraklara bakma
danışma usulü
meslektaşlarıma danıştıktan sonra
birine akıl danışmak Fiil
istişare etmek Fiil
biriyle istişarede bulunmak Fiil
danışarak, istişare ederek
'a danıştıktan sonra
İnceleme, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Bürosu İsim, Kurum İsimleri
İnceleme, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörlüğü İsim, Kurum İsimleri