contest a claim

  1. Fiil bir talebe itirazda bulunmak
  2. Fiil bir iddiaya itiraz etmek
  3. Fiil talebe itirazda bulunmak