contest sb's right

  1. Fiil birinin hakkını ihtilaf konusu yapmak
  2. Fiil birinin haklarına karşı koymak