continuous wave

  1. sürekli dalga: genliği zamanla değişmeyen (modüle edilmemiş) radyo dalgası.