1. İsim, Matematik sürey: (a) bütün tam sayılar kümesi, (b) iki elemanı arasına daima üçüncü bir eleman sıkıştırılabilen küme.
  2. İsim sürekli uzanım, bölünmemiş bütün, devamlı ve aralıksız bir bütün, değişmez ve arası kesilmez şey.
space-time ile ayni anlama gelir. uzay-zaman: görelilik kuramı uyarınca 3-boyutlu uzay ile zaman
arasındaki ayırımın kalkmasıyla oluşan 4-boyutlu sürem.
sürekli ortamlar mekaniği İsim, Fizik