contour map

  1. düzey çizgili harita: arazideki engebeleri eşyükseklik eğrileriyle gösteren harita.