contract note

  1. (Br) bordro
  2. İsim tellal bordrosu
  3. borsada kullanılan izahlı cetvel
  4. borsa bankeri tarafından müşterilerine gönderilen ve yaptığı bütün işlemleri gösteren evrak
  5. borsa makbuzu