contract price

sabit sözleşme fiyatı
götürü almak Fiil
sabit fiyat sözleşmesi
maktu fiyat üzerinden yapılan sözleşme