1. Geçişli Fiil yalanlamak, tekzip etmek, yalan çıkarmak, yalan/yanlış olduğunu iddia etmek.
  He contradicted the newspaper
  story: Gazetenin yazdıklarını yalanladı.
 2. Geçişli Fiil aksini iddia etmek, nakzetmek.
  to contradict oneself. His actions contradicted his words.
 3. Geçişli Fiil tezat teşkil etmek.
  His way of life contradicts his stated principles.
 4. Geçişli Fiil karşı olmak, zıt gitmek.
çelişki İsim
bir iddiayı yalanlamak Fiil
bir ifadeyle çelişmek Fiil
bir dediği bir dediğini tutmamak Fiil
tenakuza düşmek Fiil
kendiyle çelişmek Fiil