convenience

 1. İsim elverişlilik
 2. İsim uygunluk, münasiplik, elverişlilik, muvafıklık.
  We bought this new house for its convenience: it's
  very near the shops and where I work.
 3. İsim uygun/elverişli/müsait/münasip zaman.
  at your convenience: sizin için uygun zamanda.
  at your
  earliest convenience: ilk fırsatta, size uygun en yakın zamanda.
  Please come at your earliest convenience: Lütfen en kısa zamanda geliniz.
  Do it at your convenience: Münasip bir zamanda (ne zaman fırsat bulursanız) yapınız.
 4. İsim rahatlık, kolaylık.
  convenience food: hazır (paketlenmiş) yiyecek.
  a shelter for the convenience of the travelers.
 5. İsim çıkar, menfaat.
  He thinks only his own convenience: Sırf kendi çıkarını düşünür.
 6. İsim konfor, faydalı/yarayışlı/elverişli şey, rahatlık/kolaylık sağlayan nesne.
  This house has all the
  modern conveniences. When you live in the country, a car is a great convenience.
 7. İsim (bkz: water closet ).
uygun zamanında
kolaylık olsun diye
kolaylık olması açısından
size uygun bir zamanda Zarf
uygun bir zamanınızda Zarf
müsait bir vaktinizde Zarf
müsait olduğunuzda Zarf
en erken uygun zamanında
mümkün olduğu kadar çabuk Zarf
bir an önce Zarf
ilk fırsatta Zarf
mali nedenlerden geminin yabancı bayrak taşıması
mali nedenlerden ötürü geminin yabancı bayrak taşıması
muhasebe kayıtlarını kolaylaştırmak için
âdet yerini bulsun diye
uçuş konforu
aşksız (sevişmeden) evlenme.
menfaat evliliği: para/servet/unvan için yapılan evlenme.
mantık evliliği İsim
umumî helâ.
sebepsiz fesih İsim, Hukuk
nakliye imkânı
yolcu konforunu sağlayan olanaklar
birinin uygun zamanını beklemek Fiil
tüm aksesuarlarıyla
başka ülke şirketlerine ait gemileri tescil eden bazı ufak ülkelerin ulusal bayrakları İsim
ya da tümüyle işleme tabi tutulmuş yiyecek
tüketilmek üzere hazırlanmasından önce kısmen
her gün kullanılan mallar (özel olarak üretilip paketlenmiş fiyatı nispeten yüksek olan tüketim malları
; hazır , pişmiş , yiyecek gibi
hükümetçe görülen lüzum üzerine
mal stokunu ve türünü müşterilerinin ihtiyaçlarına göre düzenleyen ve uzun saatler açık kalan mağaza
her gün kullanılan lüzumlu malzeme dükkânı
kamu makamlarınca bir özel işletmeye verilen ve bu işletmenin kamu yararına çalıştığını doğrulayan belge
modern bir dairenin konforu