1. Sıfat elverişli, uygun, müsait, münasip, kolay.
    I always keep a fire extinguisher in a convenient place.
  2. Sıfat rahat, kullanışlı.
münasip görmek Fiil
yakın(ında).
Our house is very convenient for the shops: Evimiz çarşıya pek yakındır.
kullanışlı boyda
kullanışlı alet
uygun bir zamanda
şimdi sırası değil
ne zaman müsait olursunuz ?