conversation piece

  1. İsim, Güzel Sanatlar zengin/asil topluluğu gösteren resim tablosu (özellikle 18'inci yy.'da moda idi).
  2. İsim konuşma konusu, dikkati çeken ve kendisinden bahsettiren herhangi bir şey.