cook sb's goose

  1. Fiil birini öldürmek
  2. Fiil birinin planlarının gerçekleştirilmesini engellemek