1. sükûnet bulmak, sakin olmak, öfkesi geçmek, yatışmak.
Sorun değil.
sakin olmak, itidalini kaybetmemek, soğukkanlılığını korumak, temkinli davranmak.