correct a statement

  1. Fiil bir beyanı düzeltmek
  2. Fiil bir ifadeyi düzeltmek