1. Fiil çok pahalı olmak
  2. Fiil pahalıya mal olmak
  3. Fiil pahalıya patlamak
  4. Fiil fiyatı çok yüksek olmak
  5. Fiil fiyatlı olmak
pahalıya mal olmak Fiil
pahalıya oturmak Fiil