cost an arm and a leg

  1. Fiil çok pahalı olmak
  2. Fiil pahalıya mal olmak
  3. Fiil pahalıya patlamak
  4. Fiil fiyatı çok yüksek olmak