1. Sıfat maliyeti artırıcı: malzeme ve işçiliğin artışından ilerigelen. (bkz: demand-pull )
maliyeti yükselterek fiyatları artırma.
maliyet yükselmesi