1. İsim, Psikoloji divan
 2. sedir, kanape, divan, yatacak yer.
 3. in, vahşi hayvan barınağı.
 4. kâğıt kurutma yeri: üzerine kâğıt hamurunun ince tabaka halinde serilip kurutulduğu keçe veya karton levha/yatak.
 5. ifade/beyan etmek, anlatmak.
  He couched his demand in respectful words.
 6. ima etmek, kasdetmek, kapalı bir şekilde anlatmak, gizlemek.
  the threat couched under his polite speech.
 7. (baş vb.) eğ(il)mek, alçal(t)mak, indirmek, çömelmek.
 8. (saldırış vaziyeti alır gibi mızrağı) yatay duruma getirmek.
 9. yat(ır)mak.
 10. (kâğıt hamurunu) kurutma yerine sermek.
 11. hasır örgü işlemek.
 12. Cerrahi iğne ile gözdeki kataraktı çıkarmak.
 13. pusuya yatmak.
  The cat couched (itself) ready to spring.
 14. yığmak, (yaprak vb.) yığın yapıp çürümeye terketmek.
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri
yatak olabilen sedir, açılır kapanır kanape.
terbiyesizce cevap vermek Fiil
ayrık otu, sergen otu
(Agropyron repens): kökleri derinlere yayılan zararlı yabani otlar.
quitch,
quick grass ile ayni anlama gelir.
İsim
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri
ifade edilmek Fiil
herkesin anlayacağı şekilde yazmak Fiil
sürekli TV seyreden, TV başından ayrılmayan kimse. İsim
trança İsim, Hayvan Türleri
bir şeyi yazılı olarak vermek Fiil