1. İsim sayal ad: sayılabilen ve çoğulu yapılabilen nesnelerin adı (

    apple, bird, book
    gibi.). (bkz: mass noun )