counter-claim

karşı/mukabil dava (açmak).
counterclaimant: karşı davacı, mukabil dava açan kimse.
karşı tazminat talebi
karşı dava (dava edilenin açtığı dava
karşı alacak
karşı dava
karşı tazminat talebi
karşı dava açmak Fiil
karşı dava açmak Fiil
bir karşı talepte bulunmak Fiil