1. Geçişli Fiil önlemek, bertaraf etmek, etkisizleştirmek, etkisini gidermek, karşı koymak.
    This drug should counteract the snake's poison.
...'in önüne geçmek Fiil
bir etkiye karşı mücadele etmek Fiil