country residence

mutat ikamet ülkesi İsim, Uluslararası Hukuk