countryfolk

  1. İsim kır/köy halkı.
  2. İsim hemşeri, yurtdaş, vatandaş.
köy halkı
kırda yaşayan kimse