court of last resort

  1. en son temyiz mercii olan veya kararlarına karşı temyiz yoluna gidilemeyen mahkeme