coventry act

  1. bu genel olarak bütün siyasal komite ve kuruluşlar için de geçerlidir : 1683 tarihli İngiliz kanunu
  2. Fiil dil kesmek
  3. Fiil göz çıkarmak
  4. Fiil burnu yarmak
  5. burnu ya da dudağı koparmak gibi bir kimsenin uzvunu kasten sakatlamayı ağır cürüm addeden kanun
  6. (bu konuda kiliseye ayrıcalık tanınmamaktadır