cow college

  1. yüksek tarım/ziraat okulu.
  2. köy koleji: şehirden uzak, kırsal bölgedeki yüksek okul.