dondurma.
chocolate ice cream . İsim
(ticarî anlamda) süt, yumurta akı, nişasta vb. ile yapılan dondurmaya benzer yiyecek. İsim
dondurma kaşığı İsim, Gıda ve Mutfak
Dondurma imalatı (NACE kodu: 10.52) İsim, Sanayi ve Zanaatler
karışık dondurma
dondurma yapmak Fiil