crop rotation

  1. her yıl değişik ekin ekerek toprağın bereketini koruma