cross purposes

  1. anlaştık sanıp gerçekte anlaşamama
  2. yanlış anlama
aykırı/zıt maksatlarla, birbirinin maksadına aykırı.