1. işini bozmak, atlatmak, hıyanet etmek.
    cross someone's plans: birinin işini/planlarını bozmak/altüst etmek.
acı ve eziyete sabırla katlanmak Fiil