cross- country

  1. açık arazi üzerinden
  2. yol dışından
  3. ülkeyi baştanbaşa kateden
ülkeyi baştanbaşa kateden, bir uçtan bir uca.
a cross-country concert tour. a cross-country flight.
kır/tarla/arazi+, (yollar dışında).
a cross-country race: kır koşusu.
cross-country skiing: arazide kayakçılık.
kroskantri uçuşu
arazide hareket kabiliyeti
kır koşusu