1. İsim, Hayvan Türleri karga
 2. İsim, Zooloji karga
  (Corvus brachyrhynchos).
  hooded crow: leş kargası
  (Corvus cornix).
  European
  crow: kızılca karga
  (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
 3. İsim (bkz: crowbar ).
 4. Geçişsiz Fiil için
  crew),
  crowed, crowing
 5. Geçişsiz Fiil horoz gibi ötmek.
  at cock-crow: şafakta, horozlar öterken.
 6. Geçişsiz Fiil sevinçle bağırmak/haykırmak, sevinç çığlığı atmak, cıvıl cıvıl ses çıkarmak.
  The baby crowed with
  pleasure when its mother picked it up.
 7. Geçişsiz Fiil
  crow about: övünmek, (palavra) atmak.
  I wish John would stop crowing about his examination results.
 8. İsim küskü, demir manivela kolu.
ötmek Fiil
leş kargası İsim
sabahın erkeni
gün doğumu
yanıldığını/haksız olduğunu kabul ve itiraf zorunda kalmak, mahcup/rezil olmak, tükürdüğünü yalamak.
crow1 (4).
balıkçı karga
(Corvus ossifragus): ABD'nin Atlantik kıyılarında balıkla beslenen bir tür karga. İsim
alaca karga
(Corvus corone cornix).
alaca karga
(Corvus corone cornix).
zenci (genellikle hakaret için kullanılır).
Jim Crow car: yalnız zencilere mahsus vagon/otobüs vb..
ırk ayırımı: özellikle siyah ırk ayırımı.
saçmalamak Fiil
beyhude uğraşmak Fiil
bir kargayı yolmak Fiil
kalburla su taşımak Fiil
yağmur kuşu: çiftçilerin yağmur yağacağını haber verdiğine inandıkları birkaç çeşit kuş İsim
dosdoğru
bir galibiyetten sonra (mağluba karşı) aşırı sevinç göstermek Fiil
bir galibiyetten sonra (yenilene karşı) aşırı sevinç göstermek.
vigla Denizcilik
çanaklık: direğin tepesindeki gözetleme yeri. İsim, Denizcilik
kıyı gözetleme istasyonu, gözetleme yuvası. İsim

crow's-feet: göz kenarındaki kırışıklıklar. İsim
kuşayağı nakış. İsim
kuşayağı halat: hafif hava taşıtlarının idaresi için kullanılan büyük bir halata bağlı kısa halatlardan oluşan düzen. İsim, Havacılık
çanaklık Denizcilik
çanaklık: direğin tepesindeki gözetleme yeri. İsim, Denizcilik
kıyı gözetleme istasyonu, gözetleme yuvası. İsim
kuş uçuşu, dümdüz/dosdoğru/kestirme yoldan.
biriyle paylaşılacak kozu olmak Fiil
birisiyle paylaşacak kozu olmak Fiil
birisiyle paylaşacak kozu/görülecek hesabı olmak.
yalnız zencilere özel taşıma aracı