crystal clear

  1. gün gibi meydanda
  2. apaçık
  3. kesin olarak anlaşılan
  4. duru
besbelli, apâşikâr, gün gibi âşikâr.
Let me make our views crystal-clear. Sıfat
billûr gibi duru/berrak. Sıfat