currency block

  1. ortak bir para tabanı kullanan devletler (İngiliz Sterlini'nin Büyük Britanya ile şimdiki ve eski sömürgelerinde kullanılması
  2. ortak bir para tabanı kullanan devletler