current events

gündemi takip etmek Fiil
günlük olayları izlemek Fiil
güncel olayların resimleri İsim
güncel olayların resmileri İsim