nezaret altında
gözetme
gözaltında sorgulama İsim, Hukuk
gözetim altına alma hükmü
hürriyeti bağlayıcı ceza İsim, Ceza Hukuku
muhafızlık