1. İsim, Hukuk gözaltı
 2. İsim, Medeni Hukuk velayet
 3. İsim koruma, muhafaza, himaye, nezaret, velâyet, vesayet.
  The father was given the custody of the children
  because the mother was always drinking.
 4. İsim emanet.
  The stolen car is now in police custody.
  give into custody: emanet etmek, emanete vermek.
 5. İsim tutuklama, tevkif.
  take into custody: tutuklamak, tevkif etmek, hapsetmek.
  The criminal was
  seen at the airport and taken into custody by the police.
  be in custody: tutuklanmak, mahpus olmak, bir kimsenin vesayeti/nezareti altında bulunmak.
mücevherlerini kasaya koymak Fiil
(Br) mücevherlerini kasaya muhafaza için emaneten bırakmak Fiil
mücevherlerini kasaya muhafaza için emanet en bırakmak Fiil
emanete bırakılmış eşya
(Br) menkul değerleri idare etmek Fiil
tutuklu olarak yargılanmak İsim
tutuklu kalmak Fiil
gümrük emanetçisi
eşyaları emanete vermek Fiil
menkul değerleri muhafaza edilmek üzere emaneten bırakmak Fiil
menkul değerleri emanete vermek Fiil
kıymetli eşyalarını emanete bırakmak Fiil
menkul değerler emaneti
tutuklu tutmak Fiil
nezaret altında tutmak Fiil
hapisten çıkarmak Fiil
nezaretten salıverme
mislen saklama İsim, Bankacılık
emaneten vermek Fiil
emanet en vermek Fiil
teslim etmek Fiil
birini kaybetmek Fiil
birini polise teslim etmek Fiil
emanette tutmak Fiil
firmalarda hisseleri olmak Fiil
emanette hisse senetleri olmak Fiil
nezaret altında
emanette tutmak Fiil
nezaret altında tutmak Fiil
tutuklu veya mahpus bulunan bir kimseyi sorgusundan sonra yeniden hapishaneye göndermek Fiil
tutuklama yeri
(Br) menkul değerleri muhafaza için vermek Fiil
hisseleri emanete vermek Fiil
polis nezareti
tedbir mahiyetinde tutuklama
(Br) ihtiyati tutuklama
ihtiyati tutuklama
tahliye edilme
önlem olarak birini tutuklu tutmak Fiil
sanığı soruşturma için tutuklamak Fiil
sanığı ihtiyati tedbir olarak tutuklamak Fiil
saklama
emanet
menkul değerler emaneti
aynen saklama İsim, Bankacılık
nezarete almak Fiil
göstericileri gözaltına almak Fiil
tevkif etmek Fiil
gözaltına almak Fiil, Hukuk
tutmak Fiil
hapsetmek Fiil
tutuklamak Fiil
tevkif etmek Fiil
emaneten saklanacak kıymetli şeyler İsim
emaneten saklanan vasiyetname
depozito hesabı
menkul kıymetler emanet hesabı
esham ve tahvilat muhafaza hesabı
menkul değerler emanet hesabı
saklama hesabı İsim, Bankacılık
pamuğun güvenli bir şekilde depoda iyi şartlar altında saklandığını bildiren konşimento
firma emanet servisi
terekeyi idare görevlisi için emanet servisi
müşterek mudiler emanet servisi
ferdi mudi emanet servisi
kayyum için emanet olarak muhafaza etme
müşterek isimler için emanet servisi
müşterek mudiler için emanet servisi
çocukların vesayeti
adli muhafaza (bir şeyin mahkeme emriyle adli muhafaza altında bulundurulması
muhafaza usulü
saklama hizmetleri İsim, Bankacılık
US tutukluevine gönderme
boşanmadan sonra çocukların vesayeti kendisine verildi
bir vasinin vesayetinde olmak Fiil
malları taşıyıcıya emanet en teslim etmek Fiil
malları taşıyıcıya emaneten teslim etmek Fiil
(Br) US emaneten saklanmak üzere menkul değerleri bırakmak Fiil
birinin emanetine tevdi etmek Fiil
bir çocuğu teyzesinin vesayeti altına vermek Fiil
duruşmaya kadar tutuklu tutmak Fiil
bir çocuğun vesayetini üzerine almak Fiil
adi emanet hesabı
açık emanet hesabı
değerli eşya için kasa sağlamak Fiil
emanet eşyaların serbest bırakılması
emanet eşyaların serbest bırakılmaksı
babanın vesayeti altında kalmak Fiil
kasa hesabı
(Br) kasa servisi işi
(Br) kasa muhafaza ücreti
kasa muhafaza sözleşmesi
kasa muhafaza dairesi
(Br) emanet ücreti
(Br) kasada muhafaza edilen eşya
menkul kıymetlerin emaneten muhafazası
menkul değerlerin emaneten muhafazası
hisse senetlerinin emaneten muhafazası
(Br) hisselerin emaneten muhafazası
çocukların vesayetinin verilmesi
Çocukların Muhafaza Altına Alınmasına İlişkin Kararların İnfazı ve Tanınmasına ve Çocukların Muhafaza
Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi
İsim, Uluslararası Hukuk
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) İsim, Bankacılık