customs overseer

gümrük müfettişi
gümrük müfettişi