1. aşmak, üstün olmak, ötesine geçmek, sınırını geçmek.
    The new tax program cut across party lines.
hiçbir şeye riayet etmemek Fiil