1. (a) yolunu kesmek, önüne çıkmak, önlemek, (b) sözünü kesmek, (c) ânide durdurmak, faaliyetine son vermek,
    (d) (mirasından) mahrum etmek, vasiyetnameden çıkarmak, (e) ayırmak, ilgisini kesmek.
    After graduation she was cut off from her college friends.
    to be cut off in the prime of life: genç yaşta ölmek.
biriyle yazışmayı kesmek Fiil
gâvura kızıp oruç bozmak, öfke ile kalkıp zararla oturmak, keskin sirkenin zararı küpüne dokunmak, bindiği dalı kesmek.
öfke ile kalkıp zararla oturmak, başına dert açmak, gâvura kızıp oruç bozmak, keskin sirkenin zararı küpüne dokunmak.
kes(il)me, sona er(dir)me. İsim
kesilen şey. İsim
kes(il)me/sona er(dir)me noktası/zamanı/safhası. İsim
kestirme yol/geçit. İsim
nehir sularının açtığı ikinci yatak/kanal. İsim
kesinti: buhar makinesi pistonuna giden buharın kesilmesi. İsim, Makine
kesim.
cutoff frequency: kesim frekansı. İsim, Elektrik-Elektronik
yolunu kesmek Fiil, Ulaşım
kestirmeden gitmek Fiil
örnek kesmek Fiil
bir örnek kesip çıkarmak Fiil
yolunu kesmek üniversite öğrencisi oğlunun evden aldığı aylık harçlığını kesmek Fiil
toptan bir metre kumaş kesmek Fiil
kestirmeden gitmek, (çimenlik vb.'nin) etrafını dolaşmaksızın üzerinden yürümek.
bir yolculuğa ya da olaya katılabilmesi için rezervasyonu yaptıranın ödemesi gereken depozitonun son günü
bir tartışmayı kesmek Fiil
müzakerelere son vermek Fiil
su ve elektrik hizmetlerini kesmek Fiil
erzak ikmalini kesmek Fiil
birinin ihtiyaç maddelerinin tedarikini kesmek Fiil
birini mirastan mahrum etmek Fiil
birini mirastan beş kuruş vermeden mahrum etmek Fiil
gazı kesmek Fiil
mal ikmalini kesmek Fiil
iaşeyi kesmek Fiil
tartışmayı kesmek Fiil
düşmanın geri çekilmesini kesmek Fiil
ırsi intikali kaldırmak Fiil
gazı kesmek Fiil
müzakereleri kesmek Fiil
benzini kısmak Fiil
suyu ana musluktan kesmek Fiil
suyu ana musluktan kesmek Fiil
toplumdan ayrı düşmek Fiil
telefonla konuşurken bağlantı kesilmek Fiil
telefonla görüşürken bağlantı kesilmek Fiil
telefonla konuşurken hat kesilmek Fiil
reasürans sözleşmesinde reasürörün rizikolarla ilgili sorumluluğunun bittiği tarih
birini mirastan tamamıyla yoksun bırakmak Fiil
mania
ökçe
sürgü