1. İsim
    jack-a-dandy ile ayni anlama gelir. züppe, çıtkırıldım, fazla şık, iki dirhem bir çekirdek, hanım evlâdı.
  2. İsim âlâ, mükemmel, çok iyi, yaman.
    That's a dandy idea, let's do it.
    Fine and dandy: Pekâlâ.

    “Let's go out tonight.” “Fine and dandy; I'll see you at 8.”
  3. İsim, Denizcilik bocurum direkli şalupa.
ihraç edilecek malların antrepodan teslim alınabilmesi için depo memuruna verilen emir kâğıdı İsim
bir gümrük antreposundan belgede adı geçen malların teslimine müsaade eden gümrük belgesi
kâğıt filigran silindiri.