date in advance

  1. Fiil daha eski bir tarihi koymak
  2. Fiil daha sonraki bir tarihi koymak